Gezamenlijke telling van dak- en thuislozen in regio Holland Rijnland

3 maanden geleden gepubliceerd

Alle 13 gemeenten van de regio Holland Rijnland nemen deel aan de landelijke ETHOS telling van dak- en thuislozen op 11 april 2024. Deze telling wordt geleid door Kansfonds en Hogeschool Utrecht en omvat in totaal 55 gemeenten uit zes regio’s. Meer dan 60 organisaties uit de regio Holland Rijnland doen mee aan de telling.

Doel van de telling

Het doel van de telling is om een beter inzicht te krijgen in de omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Dit inzicht kan de gemeenten helpen om hun ondersteuning in de aanpak van dak- en thuisloosheid te verbeteren. Volgens Willem van Sermondt, programmaleider van Kansfonds, omvat de ETHOS telling ook mensen die normaal gesproken niet in de cijfers worden opgenomen, omdat dakloosheid wordt gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting.

Vorige telling

Uit de telling van vorig jaar bleek dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Bijna een derde van de volwassenen was een vrouw. De grootste groep woont niet op straat of in een opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of in een stacaravan.

Methode van telling

De ETHOS telling is een zogenaamde point-in-time-meting, waarbij iedereen op één moment telt. Meer dan 60 organisaties in de regio Holland Rijnland, waaronder afdelingen van de gemeenten, politie, maatschappelijke opvangorganisaties, buurthuizen, woningcorporaties, thuiszorg en maatschappelijk werk, zullen op 11 april aangeven welke mensen zij kennen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden.

Landelijke resultaten

De landelijke resultaten van de ETHOS telling zullen op 9 oktober worden gepresenteerd aan alle deelnemende gemeenten en telorganisaties, een dag voor Wereld daklozendag. Dak- en thuisloosheid is een onderwerp dat volgens Daan Binnendijk, wethouder van Leiderdorp, om samenwerking vraagt met alle partners in de regio. Het traject brengt diverse disciplines rondom wonen, zorg en armoedebestrijding bij elkaar. Na de telling zullen de gesprekken tussen de gemeenten doorgaan om tot nog betere oplossingen te komen voor degenen die hulp nodig hebben.