Gemeenteraad Katwijk behandelt voorrangsituatie rotondes en verbouwing Scum

3 maanden geleden gepubliceerd

Op 4 april zal de gemeenteraad van Katwijk verschillende belangrijke onderwerpen behandelen. Een informatieve sessie zal plaatsvinden over de voorrangsituatie van fietsers op rotondes. Daarnaast staat het debat over de verbouwing van jongerencentrum Scum en de beëindigingsovereenkomst Trappenberg-Kloosterschuur op de agenda.

Voorrang voor fietsers op rotondes

In Katwijk hebben fietsers momenteel geen voorrang op rotondes binnen de bebouwde kom. Dit is in strijd met de landelijke richtlijnen van het CROW. Het college van B&W stelt de raad voor om fietsers op rotondes voorrang te geven. Deze informatieve sessie vindt plaats tussen 20.30 en 21.30 uur.

Beëindigingsovereenkomst Trappenberg-Kloosterschuur

Het debat over de beëindigingsovereenkomst Trappenberg-Kloosterschuur start om 19.45 uur. In 2012 werd de projectovereenkomst “Trappenberg-Kloosterschuur” gesloten tussen de gemeente en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) voor de herstructurering van het verouderde glastuinbouwgebied aan weerszijden van de Voorhouterweg. De GOM wil het project stopzetten. Het college stelt de raad voor om € 8,7 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van de gronden en in te stemmen met de herziening van de huidige bestemmingen.

Verbouwing jongerencentrum Scum

Tussen 20.30 en 21.15 uur is er een oordeelsvormende sessie over de verbouwing van jongerencentrum Scum. Het pand van Scum is toe aan renovatie en uitbreiding om alle gewenste activiteiten voor de jeugd te kunnen realiseren. De verbouwing en uitbreiding van Scum heeft gevolgen voor de huur en de exploitatie van het centrum. De kosten voor de verbouwing bedragen € 562.150.

Overige besluiten

Vanaf 21.30 uur neemt de raad ook besluiten over onder andere de begroting 2024 voor de opvang van Oekraïne, de Verordening Stedelijk Afvalwater, de actualisatie van de kaders voor planning en control 2024, de tweede partiële herziening van het bestemmingsplan Kustwerk Katwijk, de benoeming van de referendumcommissie, en moties over het behoud van het open groen aan het Bosplein en het toegankelijk maken van de bibliotheek voor iedereen.

Openbare vergaderingen

Alle vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden. Bezoekers zijn welkom om de vergaderingen bij te wonen. Aanmelden voor het spreekrecht is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden om de vergadering beter te kunnen voorbereiden.