Informatieve sessie over voorrangsregels voor fietsers op rotondes in Katwijk

3 maanden geleden gepubliceerd

Op 4 april is er een informatieve sessie over de voorrangsituatie van fietsers op rotondes in Katwijk. Deze sessie zal plaatsvinden in het gemeentehuis tussen 20.30 en 21.30 uur. In Katwijk hebben fietsers momenteel geen voorrang op rotondes binnen de bebouwde kom.

Afwijking van landelijke richtlijnen

De huidige situatie in Katwijk wijkt af van de landelijke richtlijnen van het CROW. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om fietsers voorrang te geven op rotondes.

Inwoners mogen meepraten

De gemeenteraad wil graag weten wat inwoners en andere betrokkenen denken over deze kwestie. Daarom worden zij uitgenodigd om hierover mee te praten tijdens de vergadering. Tijdens deze vergadering kunnen zij hun kennis delen en hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Politiek debat en besluit

Het politieke debat over dit onderwerp volgt naar verwachting op 18 april. Op 16 mei zal de gemeenteraad naar verwachting een besluit nemen.

Spreekrecht en het volgen van de vergadering

Het is niet verplicht om je aan te melden voor spreekrecht, maar het wordt wel aangeraden. Dit helpt om de vergadering beter voor te bereiden. De vergaderingen zijn live te volgen. RTV Katwijk zal deze vergadering ook uitzenden.