Ondersteuning voor referendum over parkeerregulering in Katwijk nu online mogelijk

3 maanden geleden gepubliceerd

Vanaf 15 maart kunnen inwoners van Katwijk online hun steun betuigen voor een raadgevend referendum over de uitbreiding van de parkeerregulering. De gemeenteraad heeft op 14 maart over deze kwestie gediscussieerd, maar er is nog geen besluit genomen. Dit komt omdat de mogelijkheid van een referendum hierover op 29 februari is toegestaan.

Ontwerp raadsbesluit

De raad heeft bepaald wat het definitieve ontwerp van het raadsbesluit zal zijn. De inhoud hiervan is ongewijzigd gebleven, maar de titel is aangepast. De vraag die tijdens het referendum gesteld zal worden is: “Bent u voor of tegen het ontwerp raadsbesluit Meer betaalbare woningen door uitbreiding parkeerregulering?”

Duizend handtekeningen nodig

Het referendum gaat door als er steun is van duizend inwoners. Inwoners die het referendumverzoek willen steunen, kunnen vanaf 15 maart een ondersteuningsverklaring indienen. Dit kan eenvoudig online, via de website van de gemeente Katwijk.

Mogelijke datum

Als er eind maart al voldoende ondersteuningsverklaringen zijn, wordt het referendum naar verwachting gehouden op 6 juni, tegelijk met de Europese Parlementsverkiezingen.