Officiële opening derde Centrum Weerbare Sierteeltsector in Rijnsburg

3 maanden geleden gepubliceerd

Het derde Centrum Weerbare Sierteeltsector is op 14 maart officieel geopend in Rijnsburg. Burgemeester Cornelis Visser, CEO Royal FloraHolland Steven van Schilfgaarde en teamchef Politie Katwijk-Noordwijk Peter Koot verrichtten de opening. Het centrum is gevestigd op de locatie van Royal FloraHolland in Rijnsburg.

Doel van het Centrum

Het derde Centrum Weerbare Sierteeltsector, net als de andere twee centra, draagt bij aan een goede operationele samenwerking om ondermijning in de sierteelt tegen te gaan. Het biedt een fysieke ontmoetingsplek voor partners binnen de publiek-private samenwerking Weerbare Sierteeltsector. Overheidsinstanties en bedrijven werken samen aan preventieve en repressieve maatregelen tegen criminele inmenging binnen de sierteeltsector. Het doel is om de veiligheid van ondernemers en medewerkers te vergroten.

Aanpak Weerbare Sierteeltsector

De sierteeltsector is kwetsbaar vanwege de internationale en dagelijkse verse logistiek. Criminelen maken misbruik van de kracht en de vele transportbewegingen van de sector voor onder andere smokkel van verdovende middelen, wapens en cashgeld. Ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust en medewerkers worden soms onder druk gezet of via afpersing gedwongen om mee te werken. Ook de aanpak van arbeidsuitbuiting heeft de aandacht van de aanpak Weerbare Sierteeltsector.

Samenwerking

De aanpak Weerbare Sierteeltsector vindt het belangrijk om het mooie van de sector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus is daarom preventie door ondernemers helpen weerbaar te worden. Dit doen ze door het delen van kennis en geven van tips. Ondernemers kunnen zo zelf maatregelen nemen om criminaliteit te voorkomen. Ze kunnen ook makkelijker signalen van criminaliteit herkennen en misstanden melden. Het doel is samen de sierteeltsector sterk en veilig te houden. Daarbij is er nauwe samenwerking tussen bedrijven en de overheid. Er is (financiële) steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Ondermijning.