Gemeenteraad Katwijk bespreekt nieuwbouw Valken'68, huisartsenpost, afvalwaterverordening en uitbreiding parkeerregulering

5 maanden geleden gepubliceerd

Op 14 maart zal de gemeenteraad van Katwijk de voortgang van de nieuwbouw van een clubaccommodatie voor Valken’68 en een huisartsenpost bespreken, evenals de verordening stedelijk afvalwater en de uitbreiding van de parkeerregulering.

Nieuwbouw Valken’68 en huisartsenpost

Tussen 19.45 en 20.45 uur zal de voortgang van de nieuwbouw van een clubaccommodatie voor voetbalvereniging Valken’68 en een huisartsenpost op de agenda staan. De nieuwe accommodatie zou ook ruimte kunnen bieden aan eerstelijnszorg. De raad heeft het college opgeroepen om spoed te betrachten in verband met knelpunten rond kosten, planning en de combinatie met de eerstelijnszorg.

Verordening stedelijk afvalwater

Er zal ook een debat plaatsvinden over de verordening stedelijk afvalwater. Door klimaatverandering neemt de kans op stortbuien en wateroverlast toe. De nieuwe verordening eist daarom dat bij (ver)nieuwbouw minimaal 60 liter regenwater per m2 (toegevoegde) verharding wordt vastgehouden op eigen terrein.

Uitbreiding parkeerregulering

Het college wil de parkeerregulering uitbreiden om ruimte te maken voor meer (betaalbare) woningen, maatschappelijke voorzieningen en kwaliteit in de openbare ruimte. Voorstel is om bij alle nieuwbouwwoningen in de gemeente maximaal 1 parkeervergunning voor bewoners te verstrekken, met aftrek van parkeren op eigen terrein. Hoewel een definitief verzoek voor een referendum wordt verwacht, zal de raad het ontwerp raadsbesluit nu nog wel behandelen maar geen besluit nemen.