Gemeente Katwijk zet in op betaalbare woningen en tegengaan van energiearmoede

9 maanden geleden gepubliceerd

De gemeente Katwijk heeft een sluitende begroting gepresenteerd die zich richt op het bouwen van meer (betaalbare) woningen, het tegengaan van (energie)armoede en het mogelijk maken voor iedereen om mee te doen. De begroting komt in een tijd waarin verandering de enige constante is.

Woningbouw en Energiearmoede als topprioriteiten

Volgens Wethouder Financiën Jacco Knape zijn de belangrijkste opdrachten in deze tijd om voor iedereen een geschikte woning te vinden, ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en voldoende geld heeft om rond te komen. In 2023 zijn er al 105 woningen opgeleverd en het komende jaar worden er ook honderden gebouwd.

Het doel is om te zorgen dat de energierekening voor iedereen betaalbaar blijft. Het Katwijks Isolatiefonds gaat op 1 januari 2024 van start. Eigenaren van slecht geïsoleerde huizen, met een laag- of midden inkomen, kunnen dan financiële ondersteuning krijgen bij het isoleren van hun woning.

Uitdagingen voor de toekomst

Ondanks de sluitende begroting voor 2024, bereidt de gemeente zich voor op de toekomst. Vanaf 2026 wordt er waarschijnlijk minder geld vanuit het Rijk ontvangen. Hierop anticiperend, zal in 2024 nagedacht worden over mogelijke bezuinigingen.

Het gemeentebestuur is zich bewust van de stedelijke uitdagingen die komen met meer bewoners, zoals mobiliteit, parkeren, meer groen en voldoende ontmoetingsplekken. Deze zullen ook volgend jaar aandacht vragen.

Veiligheidsmaatregelen en Zorg voor elkaar

De gemeente zet zich ook in voor de veiligheid van haar inwoners, met name rond de problematiek van drugshandel en overlast. Er wordt samengewerkt met het Platform Kocon om een drugsaanpak en campagne verder uit te werken.

Daarnaast wil de gemeente dat iedereen mee kan doen en is er aandacht voor jeugdzorg en armoedebestrijding. Hiervoor worden problemen vroegtijdig gesignaleerd en snel hulp geboden.

Schoolgebouwen en Financiën

De verbouwing van de Oranje Nassauschool start in 2024, en er worden voorbereidingen getroffen voor de verbouwing van de Christelijke Opleidingsschool (COS). Verder wordt er onderzoek gedaan naar de huisvesting van de Duinroos en de Burgt.

Gemeente Katwijk voert de jaarlijkse verhoging van de gemeentelijke belastingen van 5% door. Dit is om ervoor te zorgen dat er niet ineens een heel grote verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) komt en dat er kan worden blijven gebouwd aan (betaalbare) woningen, het tegengaan van (energie)armoede en het mogelijk maken dat iedereen mee kan doen.