Bijeenkomst Erfgoedplatform in Katwijk over mobiel erfgoed

3 maanden geleden gepubliceerd

Op woensdag 20 maart vindt de volgende bijeenkomst van het Erfgoedplatform plaats met als thema ‘mobiel erfgoed’. De locatie is het smalspoormuseum Stoomtrein Katwijk Leiden in Valkenburg. Het Erfgoedplatform is een plek waar organisaties, ondernemers, inwoners en de gemeente informatie en kennis delen over het erfgoed in de gemeente Katwijk en samen initiatieven ontwikkelen.

Verhalen over oude vervoersmiddelen

In de gemeente Katwijk bestaan veel verhalen over de geschiedenis van oude vervoersmiddelen. Tijdens de bijeenkomst op 20 maart zijn er twee presentaties over de geschiedenis van het transport over smalspoor en binnenwater, met speciale aandacht voor de lokale situatie. Het wordt duidelijk dat deze vormen van transport ooit van onschatbare waarde waren voor de gemeente.

Presentaties door experts

Gerard de Graaf, bestuurslid, conservator en stoommachinist bij het smalspoormuseum Stoomtrein Katwijk Leiden, neemt de bezoekers mee in de ontwikkeling van het smalspoor in Nederland, met bijzondere aandacht voor de situatie in Katwijk en omgeving. IJsbrand Plug, voorzitter van de stichting Katwijker Motor en beheerder van de Historische Erfgoedkade aan het Prins Hendrikkanaal, vertelt over de geschiedenis van de binnenvaart in Katwijk en omstreken. De gerestaureerde motorschuit ‘Wilhelmina’ zal een prominente plaats in zijn verhaal innemen.

Over het Erfgoedplatform

Bij de bijeenkomsten van het Erfgoedplatform ligt de nadruk op de koppeling van erfgoed met maatschappelijke doelstellingen op het gebied van samenleving en cultuur, economie en toerisme of omgevingskwaliteit. Bezoekers kunnen hun kennis over Katwijks erfgoed delen en samenwerken met anderen om initiatieven rondom erfgoed verder te brengen.

De bijeenkomst van het Erfgoedplatform begint om 19:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur) bij het smalspoormuseum Stoomtrein Katwijk Leiden in Valkenburg. Aanmelden is verplicht in verband met het beperkte aantal plaatsen.