Bibliotheek, K&O en Muziekschool in Katwijk willen samen Cultuurbedrijf vormen

Normal d84c26b98e7b09d5d8ea0cf7274cdba7
Afbeelding: Google Maps

Drie culturele instellingen in Katwijk zien kansen om de krachten te bundelen en samen een nieuw Cultuurbedrijf te vormen. De organisatie zal een groot aantal cursussen, workshops, lezingen, voorstellingen, muziekonderwijs en bibliotheekwerk kunnen organiseren voor een groot publiek van jong tot oud. Het Cultuurbedrijf kan dit beter, doelmatiger en op termijn ook goedkoper dan de individuele organisaties afzonderlijk kunnen realiseren.

Culturele samenwerking

Nadat het project voor een nieuwe bibliotheek en muziekschool in de Noordzeepassage eind 2018 is gestopt, zijn de drie culturele spelers doorgegaan met gesprekken over vormen van intensieve samenwerking. Katwijk is sterk in ontwikkeling. In de komende jaren groeit de gemeente door naar een diverse samenleving van 80.000 inwoners. Dat betekent dat ook voorzieningen mee moeten groeien om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag van de inwoners. Het cultureel aanbod in Katwijk is op dit moment erg versnipperd en ook zijn de organisaties niet toegerust op het aanbod en de huisvesting in de toekomst. Zij zien dan ook betere kansen voor hun diensten als deze worden voortgezet vanuit één nieuwe krachtige culturele organisatie: een Cultuurbedrijf, dat een breed cultureel aanbod kan realiseren afgestemd op de verschillende behoeften van de Katwijkse inwoners. Zij zullen daarbij intensief samenwerken met het Welzijnskwartier en gaan werken volgens de nieuwe richtlijnen van de Maatschappelijke Agenda.

Haalbaarheidsonderzoek

Mede op verzoek van de gemeenteraad is een haalbaarheidsonderzoek gestart door Bureau Berenschot, waarin scenario’s voor het vormen van een Cultuurbedrijf en voor het anders organiseren van het muziekonderwijs in Katwijk worden uitgewerkt, inclusief een financiële vertaling. In een onlangs opgeleverde tussenrapportage wordt de maatschappelijke winst geschetst bij een daadwerkelijke fusie tussen bibliotheek, K&O en muziekschool. Daarbij worden twee scenario’s van samengaan gepresenteerd. Eén waarbij sprake is van nieuwe centrale huisvesting en één waarbij activiteiten vooral decentraal in de kernen worden uitgevoerd. De twee scenario’s worden de komende maanden doorgerekend op haalbaarheid. Daarbij zal ook verkend worden wat de mogelijkheden zijn op het gebied van muziekonderwijs in een samenwerking tussen de muziekverenigingen en de Muziekschool. Tevens wordt in het onderzoek naar de haalbaarheid ook het huisvestingsvraagstuk meegenomen. De drie culturele organisaties gebruiken nu vier gedateerde panden die dringend verduurzaamd moeten worden. De bibliotheek heeft daarbij ook nog voorzieningen in het Dorpshuis Valkenburg en in de Burgt in Rijnsburg. In september moet de haalbaarheid van de scenario’s bekend zijn en wordt het voorgelegd aan de betrokken organisaties, het college en de gemeenteraad.

Adverteren op KatwijkNu.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op KatwijkNu.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Katwijk
03:13

18° C

Zwaarbewolkt

1.68 km/h

71%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief